Izredni dogodki

Zagotavljanje podatkov v primeru izrednega dogodka

Vzpostavljena nacionalna mreža za nadzor radioaktivnosti omogoča v primeru kakršnegakoli izrednega dogodka takojšnji odvzem in analizo vzorcev za ugotavljanje stopnje radioaktivne kontaminacije. Mreža zagotavlja pogostejše vzorčenje in meritve vzorcev, saj je vsa potrebna oprema že postavljena na terenu (zračne črpalke, lovilniki padavin, zbiralnice mleka), določena pa so že tudi merska mesta.
Pooblaščeni izvajalci, ki opravljajo meritve, imajo dodatne laboratorijske merske kapacitete za intenzivnejše spremljanje radioaktivnosti.
V primeru radioaktivnih izpustov se, zaradi izrednega dogodka v objektu, preverja radioaktivna kontaminacija v okolici objekta. To nalogo opravijo mobilne enote (IJS, ZVD), ki lahko izmerijo stopnjo sevanja in kontaminacijo na terenu in rezultate tudi od tam sporočajo.

Osnovne informacije prebivalcem in prvim posredovalcem v primeru izrednega dogodka:

Izredni dogodek na ozemlju Slovenije

V primeru dogodka pri nas, se intenzivira vzorčevanje in merjenje v okviru nacionalne mreže in znotraj obratovalnega monitoringa v okolici prizadetega objekta. Podatki se brez zakasnitve posredujejo URSJV.

Izredni dogodek v tujini

Spremljajo se odzivi MZO (zunanje sevanje, radioaktivnost zraka) s posebnim ozirom na širjenje radioaktivnega oblaka, v primeru nesreče večjih razsežnosti preide nacionalna mreža na večjo pogostost vzorčenja in merjenja. Podatki se posredujejo dnevno na URSJV.