Druga merjenja radioaktivnosti

Občasne raziskave radioaktivnosti v okolju

Meritve radioaktivnosti v okolju niso vezane samo na letne programe nadzora, predpisanega z zakonodajo. V preteklosti in v zadnjem obdobju je bilo opravljenih precejšnje število raziskav. Nekaj deset raziskovalnih študij, ki jih je financirala tudi URSJV, je bilo opravljanih na Institutu Jožef Stefan in na Zavodu za varstvo pri delu.

Doslej je bilo opravljenih okrog 30 raziskav manjšega obsega, ki so pokrile naslednje tematske sklope: radioaktivnost zraka, površinskih vod, radioaktivnost tal, radioaktivnost gradbenega materiala, inventarizacijo materialov s tehnološko povišano naravno radioaktivnostjo, koncentracijo radionuklidov v peletih za ogrevanje idr. Nekatere raziskovalne študije si je mogoče ogledati spodaj: